JERZY PALUCH

ZASADY WSPÓŁPRACY

Aby współpraca z Państwem układała się pomyślnie dla obu stron proponuję przyjęcie zasad, dzięki którym ograniczymy do minimum czas poświęcony na rozwiązanie Państwa problemu, jak również koszty jego rozwiązania.

 1. Możliwe, główne Państwa problemy to:
 • spór z organami skarbowymi (Urząd Skarbowy, Izba Administracji Skarbowej, Wojewódzki lub Naczelny Sąd Administracyjny);
 • niewiedza w zakresie realizowanych przez fiskusa czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego;
 • nieumiejętność planowania rozmiarów, kosztów i podatków prowadzonej lub planowanej do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • osobiste (PIT) lub firmowe (CIT, VAT) kłopoty z rozliczeniem się z fiskusem;
 • problemy związane z innymi podatkami i opłatami;
 • problem „uzdrowienia” Państwa firmy;
 • problem z optymalizacją spadkową w rodzinie;
 • inne, wyżej nie opisane.

2. Proszę krótko opisać swój problem.

Jeżeli uda się go opisać proszę ten opis wysłać do mnie pocztą elektroniczną – e-mail:

lub poprzez Pocztę Polską na adres:

Jeżeli trudno problem opisać lub nie chcecie Państwo tego czynić pisemnie proszę o telefoniczny kontakt w godzinach 9.00 – 19.00 na numer

lub jeśli jestem poza siedzibą na telefon komórkowy 

Może się czasem zdarzyć, że będę w danym momencie zajęty. Na ogół albo jestem wówczas w jakimś urzędzie, sądzie lub pracuję z klientem. Poproszę wówczas o kontakt w innym czasie lub oddzwonię.

Przedstawienie lub opisanie przez Państwa swojego problemu nie wiąże się z żadnymi kosztami.

 1. Po zapoznaniu się z wagą i rozmiarem Państwa problemu skontaktuję się z Państwem i wspólnie ustalimy formę kontaktów i sposób rozwiązania Państwa problemu oraz koszty jego rozwiązania.
 2. Koszty pomocy w rozwiązaniu Państwa problemu staram się ograniczać do minimum.
 • w przypadku konieczności przyjazdu do Państwa w celu zapoznania się ze sprawą, wizyty w stosownym urzędzie, itp. należy się liczyć z kosztami, które muszę ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami, tzn. przejazd, dieta służbowa, ew. nocleg;
 • w przypadku podjęcia się rozwiązania Państwa problemu wynagrodzenie ustalimy wspólnie w drodze negocjacji. Na ogół jest to jakaś stawka za godzinę lub jakiś procent „obronionej” przed fiskusem albo odzyskanej kwoty;
 • w przypadku li tylko tzw. czystego doradztwa (opinia, wskazanie aktu prawnego, podpowiedź rozwiązania, etc.) wynagrodzenie także ustalimy wspólnie. Podstawowa stawka porady podatkowej to 300 zł. plus VAT, tj. 369 zł. za godzinę konsultacji. Niestety z powodu powszechnych wzrostów cen będę zmuszony od 1 stycznia 2024 r. nieznacznie podnieść stawkę do kwoty 325 zł. plus VAT.

     Reasumując przedstawienie przez Państwa problemu i zapoznanie się z nim, co objęte jest tajemnicą zawodową, do której jestem z mocy ustawy zobowiązany nie wiąże się z żadnymi kosztami.