JERZY PALUCH

zasady współpracy

Aby współpraca z Państwem układała się pomyślnie dla obu stron proponuję przyjęcie zasad, dzięki którym ograniczymy do minimum czas poświęcony na rozwiązanie Państwa problemu, jak również koszty jego rozwiązania.

1

Możliwe, główne Państwa problemy to:

 • spór z organami skarbowymi (Urząd Skarbowy, Urząd Celno – Skarbowy, Izba Administracji Skarbowej, Wojewódzki lub Naczelny Sąd Administracyjny);
 • niewiedza w zakresie realizowanych przez fiskusa czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego;
 • nieumiejętność planowania rozmiarów, kosztów i podatków prowadzonej lub planowanej do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • osobiste (PIT) lub firmowe (CIT, VAT) kłopoty z rozliczeniem się z fiskusem;
 • problemy związane z innymi podatkami i opłatami;
 • problem „uzdrowienia” Państwa firmy;
 • problem z optymalizacją spadkową w rodzinie;
 • inne, wyżej nie opisane.

2

Proszę krótko opisać swój problem

Jeżeli uda się go opisać proszę ten opis wysłać do mnie:

e-mail

jerzy.paluch@wp.pl

poczta tradycyjna

Doradca Podatkowy Jerzy Paluch,
03-996 Warszawa,
ul. Północna 6 b

Jeżeli trudno problem opisać lub nie chcecie Państwo tego czynić pisemnie proszę o telefoniczny kontakt w godzinach 10.00 – 19.00 na numer:

 

biuro

+48 226723434

telefon komórkowy

+48 604095656

Może się czasem zdarzyć, że będę w danym momencie zajęty. Na ogół albo jestem wówczas w jakimś urzędzie, sądzie lub pracuję z klientem. Poproszę wówczas o kontakt w innym czasie lub oddzwonię.

Przedstawienie lub opisanie przez Państwa swojego problemu nie wiąże się z żadnymi kosztami.

3

Wspólne ustalenie formę kontaktów i sposób rozwiązania Państwa sprawy

Po zapoznaniu się z wagą i rozmiarem Państwa problemu skontaktuję się z Państwem i wspólnie ustalimy formę kontaktów i sposób rozwiązania Państwa problemu oraz koszty jego rozwiązania.

4

Koszty

Koszty pomocy w rozwiązaniu Państwa problemu staram się ograniczać do minimum.

 • w przypadku konieczności przyjazdu do Państwa w celu zapoznania się ze sprawą, wizyty w stosownym urzędzie, itp. należy się liczyć z kosztami, które muszę ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami, tzn. przejazd, dieta służbowa, ew. nocleg;
 • w przypadku podjęcia się rozwiązania Państwa problemu wynagrodzenie ustalimy wspólnie w drodze negocjacji. Na ogół jest to jakaś stawka za godzinę lub jakiś procent „obronionej” przed fiskusem albo odzyskanej kwoty;
 • w przypadku li tylko tzw. czystego doradztwa (opinia, wskazanie aktu prawnego, podpowiedź rozwiązania, etc.) wynagrodzenie także ustalimy wspólnie. Podstawowa stawka porady podatkowej to 300 zł. plus VAT, tj. 369 zł. za godzinę konsultacji. Z uwagi na inflacje i ciągle podnoszone ceny od 1 stycznia 2024 r. ja również jestem zmuszony nieznacznie podnieść cenę porady podatkowej do kwoty 325 zł plus VAT

     Reasumując przedstawienie przez Państwa problemu i zapoznanie się z nim, co objęte jest tajemnicą zawodową, do której jestem z mocy ustawy zobowiązany nie wiąże się z żadnymi kosztami.