JERZY PALUCH

Historia firmy

Działalność gospodarczą rozpocząłem w 1989 roku będąc nauczycielem akademickim. Postanowiłem wówczas teorię zmienić w praktykę. Utworzyłem firmę pod nazwą Centrum Optymalizacji „EFECT”. Ponieważ „optymalnie” znaczy „najlepiej w danych warunkach” doradzałem i pomagałem właścicielom firm oraz zarządom firm i instytucji osiągać optymalną efektywność funkcjonowania. Oczywiście moja firma musiała także działać optymalnie i tak działała.

Początki

Najpierw C.O. EFECT zajmowało się doborem kadr kierowniczych poprzez realizację konkursów na stanowiska kierownicze zarówno w firmach państwowych i prywatnych, ale także instytucjach państwowych, np. w Ministerstwie Finansów, Portach Lotniczych, itd. Szkoliliśmy kadrę kierowniczą firm i instytucji w zakresie „Assessment Center” (tzw. centrum ocen), „Development Staff of Coaching” (rozwój pracownika w miejscu pracy) „Analizy systemowej” i wielu innych modułów szkoleniowych z zakresu organizacji i zarządzania. Jako jedni z pierwszych w Polsce realizowaliśmy „Wartościowanie stanowisk pracy” w m. in. ówczesnym Banku Gdańskim. Wielu nowości uczyliśmy się od amerykanów (Polsko-Amerykańska Fundacja Przedsiębiorczości) i brytyjczyków (Furnel International Management Centr), ale również w krajowych uczelniach wyższych (Uniwersytet Jagielloński i Szkoła Główna Handlowa) i instytutach naukowych.

writing-1149962_1920

Lata 90

Od 1992 roku kolejną moją specjalnością stały się podatki. Wiele firm miało problemy z prawidłowym rozliczaniem się z fiskusem a i fiskus chciał od firm coraz więcej. Wynikało to głównie z nieprecyzyjnego prawa podatkowego. Działając w imieniu klientów lub tylko im doradzając udało się dla nich odzyskać od fiskusa wielkie kwoty nadpłaconych podatków oraz ratować ich przed niezgodnymi z prawem daninami.

W latach 1995 – 2003 zajmowałem się tworzeniem oraz zarządzaniem niepaństwowymi szkołami wyższymi jak również pracą dydaktyczną. „Naprawiałem” Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie ( obecnie: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego ) i kierowałem nią jako prorektor i wicekanclerz. Brałem udział w tworzeniu kilku wydziałów zamiejscowych tej uczelni oraz odrębnej uczelni o tej samej nazwie z siedzibą w Łomży. Wspólnie z wielkimi profesorami i rektorami ( prof. Jan Szczepański, ks. prof. Mieczysław Krąpiec, prof. Marek Dietrich) tworzyłem także Szkołę Wyższą Warszawską w Warszawie i kierowałem nią jako kanclerz.

Teraz

Od 2010 r., po dopuszczeniu przez ustawę o doradztwie podatkowym możliwości prowadzenia działalności także w innych obszarach, świadczę również usługi w zakresie windykacji trudnych. Zajmuję się przypadkami szczególnie trudnymi, wymagającymi prowadzenia nietypowych i długotrwałych negocjacji, zarówno między kontrahentami krajowymi jak i zagranicznymi.

Przez kilka lat byłem też mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie występując w procesach gospodarczych.

Cała zdobyta przez te lata wiedza teoretyczna oraz głównie praktyczna pozwala mi realizować to, co lubię najbardziej, czyli tzw. „uzdrawianie firm”. Taki wieloaspektowy consulting bywa długotrwały, ale w wielu przypadkach pomaga firmie wyjść na przysłowiową prostą. Płacenie niskich podatków jest jednym z istotnych elementów takiego procesu. Ponieważ ustawa o doradztwie podatkowym narzuca pewne ograniczenia związane z nazwą obecnie prowadzę działalność pod firmą – Doradca Podatkowy Jerzy Paluch.

Cieszę się na możliwą z Państwem współpracę, ponieważ pozwala ona obu stronom na ciągłe, permanentne kształcenie i doskonalenie.